Coronavirus 

Vanaf heden is ons praktijk geopend !
Wij zijn weer open voor de reguliere patiëntenzorg. De afspraak die we met u hebben staan, gaat vanuit onze kant door. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Dit om het corona-virus zo veel mogelijk in te dammen.

Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen, we zullen zoveel mogelijk op tijd proberen te werken.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • Toilet ruimte is tijdelijk buiten gebruik
 • Tijdschriften en speelgoed tijdelijk niet in de wachtkamer 

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen. Dit allemaal voor uw en onze veiligheid.

Voor zeer ernstige spoedklachten zoals een uitgevallen tand dan wel een bloeding, kunt u buiten de spreekuren contact opnemen de TPS (Tandarts Spoed Praktijk)

T. 0900 8602 Locatie CWZ Nijmegen