Pijn of spoedeisende hulp tijdens openingstijden

U kunt dagelijks bij ons terecht voor het maken van afspraken , het behandelen van pijnklachten of spoedgevallen. In de meeste gevallen behandelen we u nog dezelfde dag T. 026-3255787

Pijn of spoedeisende hulp buiten openingstijden

In geval van spoedhulp buiten onze openingstijden kunt U contact opnemen met de TPS (Tandarts Spoed Praktijk) T.  0900-8602

Locatie CWZ Nijmegen 

Betaling TPS

Afhankelijk van de behandeling variëren de totale kosten meestal tussen de €40 en €250. De rekening dient u direct na afloop van de behandeling te voldoen bij voorkeur met PIN of Credit Card. Na afloop krijgt u  een factuur die u bij uw zorgverzekeraar als declaratie kunt indienen.

Op de website van uw zorgverzekeraar kunt u nagaan of de behandeling bij de Tandartsspoedpraktijk voor vergoeding in aanmerking komt.